കവിതകള്‍

ബ്ലോഗുകള്‍

ബ്ലോഗുകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍

Saturday, August 21, 2010

അക്ഷരത്തിന്‍റെ   ഓണാശംസകള്‍

ഓര്‍മകളുടെ ഓണം പ്രവാസലോകത്തെ വീണ്ടും വികാരഭരിതമാക്കുന്നു ..
നിങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരുടേയും ഓണവിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ അക്ഷരത്തിനു ആഗ്രഹമുണ്ട്..
അക്ഷരത്തില്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ഓണവിഭവങ്ങള്‍ വായിക്കുക

-
..ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മധുരവും വിതറുക ..

അക്ഷരം
അക്ഷരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
http://aksharangal.socialgo.com/
 

No comments:

Post a Comment